Akkurat nå 635809 registrerte brukere i 41928 grupper!
Lag en ny gruppe
     
SVARSIDE FUNKSJONER INNSTILLINGER INNBYDELSESTEKST TIPSE OM BOKAT.SE!


Feil bruker-id, du kan ikke svare på denne innbydelsen, men kun se hva andre
har svart. Enten er du som bruker fjernet fra denne aktiviteten, eller så er
internettlinken ikke fullstendig. Kontrollere at du helt sikkert har fått med hele
internettlinken i e-posten du fikk fra Bokat.se.


Status for personer innbudt til aktiviteten:
= Intet svar = Takket Ja = Takket nei = Comment only

Sammendrag: Av 10 innbudte har 6 takket ja, 3 nei og 1 har ikke svart.

Status Navn Kommentar
ALICIA
ELSA
(2012-09-24 08:53)
FEMKE
(2012-08-19 13:53)
HANNA
(2012-08-27 08:42)
HEDVIG
(2012-09-24 08:24)
LOVA
(2012-08-19 09:02)
NORA
(2012-09-17 09:21)
SOFIA P
(2012-08-27 23:57)
SOFIA R
(2012-08-27 13:50)
WILMA
(2012-09-24 18:17)
 

Sammendrag: Av 10 innbudte har 6 takket ja, 3 nei og 1 har ikke svart.



Har du fått denne innbydelsen av en ukjent og vil kobles bort fra den, klikk her.