Akkurat nå 668763 registrerte brukere i 43810 grupper!
Lag en ny gruppe
     
SVARSIDE FUNKSJONER INNSTILLINGER INNBYDELSESTEKST TIPSE OM BOKAT.SE!


Feil bruker-id, du kan ikke svare på denne innbydelsen, men kun se hva andre
har svart. Enten er du som bruker fjernet fra denne aktiviteten, eller så er
internettlinken ikke fullstendig. Kontrollere at du helt sikkert har fått med hele
internettlinken i e-posten du fikk fra Bokat.se.


Status for personer innbudt til aktiviteten:
= Intet svar = Takket Ja = Takket nei = Comment only

Sammendrag: Av 17 innbudte har 17 takket ja, 0 nei og 0 har ikke svart.

Status Navn Kommentar
Adam Claesson
(2012-03-05 08:20)
Anton Modigh
(2012-03-06 09:32)
Arvid Arvidsson
(2012-03-05 08:14)
August Jörding
(2012-03-07 16:45)
Benjamin Middleton
(2012-03-09 22:05)
Erik Enström
(2012-03-07 20:18)
Hugo Langley
(2012-03-05 08:55)
Leon Saraceno
(2012-03-06 20:11)
Lucas Hollingworth
(2012-03-05 09:23)
Mattias Lundin
(2012-03-05 09:11)
Oskar Sevenius
(2012-03-06 10:32)
Rikard Fagerlund
(2012-03-07 12:18)
Theo Klinga
(2012-03-07 23:17)
Theodor Friberg
(2012-03-05 12:20)
Tintin Kurtti
(2012-03-05 08:25)
Victor Moberg
(2012-03-05 20:26)
William Klöfver
(2012-03-06 18:02)
 

Sammendrag: Av 17 innbudte har 17 takket ja, 0 nei og 0 har ikke svart.Har du fått denne innbydelsen av en ukjent og vil kobles bort fra den, klikk her.